Event

Event Details

Sanatan Mandir Cultural Centre
9333, Woodbine Avenue Markham,
ON, Canada,
L6C 1T5
Sunday, November 19, 2023
10:00 am

Please join us for celebrating Shree Jalaram jayanti.
Jalaram Shobha Yatra
Jalaram Bhajan-Kirtan

Time: 10:00am on 19-Nov-2023