Registration List for MARUTI MAHA YAGNA Ahuti yajmaan

Name Email Phone
Arjun, Aruna, Anvesha, Advait and Hemant Mavinkurve. 6474580311
Diya Dadlani diya_dadlani@yahoo.com 4169196271
Geet Dadlani geetdadlani1@hotmail.com 905-471-6271
Geet Nirmal Dadlani geetdadlani1@hotmail.com 9054716810
Geet Dadlani geetdadlani1@hotmail.com 905-471-6271
Pravina bahen narshi bhai mandalia 6478987480
pravin & urmila gajjar pravin.gajjar@sympatico.ca 9053039808
Urmilaben Pravinbhai Gajjar pravin.gazzar@sympatico.ca 4168096207
Sureshbhai & Pallaviben Desai 647-505-6600
Vrinda Bhagwat +1 (905) 472-7756
Jyotshnaben Pravinbhai Gandhi 905-887-5334
Prafullaben Hareshbhai Mehta 416-846-8002
Urmilaben Ashokbhai c/o Savitaben/Gokulbhai 905-477-4836
Sushilaben Dwedi c/o Murjibhai -Pravinbhai 905-471-3597
Mukundbhai-Surti Sweet Mart C/o Savitaben 905-477-4836
Krushnraj R Gaglani ( Anantbhai) 416 490 1170
Sahaj H Malavia ( Anantbhai) 416 490 1170