Religious Events

Chaitri Navratri Mataji Havan
14
Apr

Chaitri Navratri Mataji Havan

10:00 am 14 April, 2024

During Chaitri Navratri, we will have Aatham Havan on SUNDAY 26-Mar-2023 at 10am
Raam Navmi
16
Apr

Raam Navmi

11:15 am 16 April, 2024

Shree Raam Janma Utsav
Shri Hari Jayanti
16
Apr

Shri Hari Jayanti

20:00 pm 16 April, 2024

Shri Swaminarayan Bhagwan Janma Jayanti
Shree Hanumaan Jayanti
23
Apr

Shree Hanumaan Jayanti

19:30 pm 23 April, 2024

Shree Hanumaan Jayanti celebration
Maha Prabhuji Pragtyotsav
05
May

Maha Prabhuji Pragtyotsav

10:00 am 05 May, 2024

Join us to celebrate Maha Prabhuji Pragtyotsav and Gujarat Day